Skip links

Reklamačný protokol

Reklamačný protokol

(Platné od 1.6.2023)

Zobraziť protokol

Complaint Protocol

(Effective as of June 1, 2023)

View Protocol